top of page

0201 Consultancy

Logo & Webdesign

Merk- en Marketingmagie

Industrie: Interim Management & Operating Partner

Logo met groei!

0201 is een consultancy bureau die als operating partner of als interim manager adviseert. Ik mocht het logo ontwerpen.

 

Het logo symboliseert met name de krachtige groei die dit bureau nastreeft en dat wordt door de kleurkeuze en lijndikte ook nog eens versterkt. 

"Je wilt als organisatie groeien, je ambitie verwezenlijken, de missie vormgeven in de praktijk.

 

Dit doen we met een gedragen visie. De visie uitdragen, vertalen naar alle betrokkenen van de organisatie, medewerkers enthousiasmeren en meenemen in het (verander)proces zijn voor ons vanzelfsprekendheden in ons werk.

 

We hebben ruime ervaring met het ontwerpen, initiëren, uitdragen en versterken van heldere visies.

Zoals al gezegd: heldere, ondubbelzinnige visies zullen procesverbeteringen en proces optimalisaties mogelijk maken.

 

Bij visieontwikkeling helpen een paar ‘nieuwe’ ervaren ogen goed: onze ervaring maakt dat we snel kansen, mogelijkheden en perspectief voor een organisatie zien." 

 

Win de Groot 

0201 consultancy

Missie

Dat kan alleen maar resultaat opleveren als je het anders doet als de meerderheid. 

vector-i:

"Het is onze missie om architectuur te gebruiken als instrument om waarde toe te voegen aan de samenleving, ruimtes te creëren die voldoen aan de talloze behoeften van onze steeds evoluerende samenleving en bij elke stap het toonbeeld te zijn van duurzame en verantwoorde architectuur."

Vector-i doet het anders!

Bron, tekst en afbeeldingen: vector-i.nl

 

"vector-i mocht met een onderscheidend idee komen voor een fietskiosk op het Molenplein in Heerenveen. De sportstad van Friesland en thuisbasis van Batavus, één van de oudste en grootste fietsmerken van Nederland. met meer dan 100 jaar geschiedenis. Het ontwerp is volledig gebaseerd op het idee om het beroep fietsenmaker en de liefde voor de fiets op dit plein, in deze stad maximaal tot uitdrukking te laten komen.

Vervolg website story vector-i.nl

Het idee ontstond om restmateriaal van de lokale fietsindustrieel te gebruiken voor het ontwerp en daarmee expressie te geven aan het bijzondere gebouw op een bijzondere plek met een tweede leven voor fietsonderdelen die doordat ze van aluminium of RVS zijn gemaakt een lange levensduur hebben. 

Deze visie en een bijbehorend schetsontwerp is door architect en opdrachtgever aan Batavus gepresenteerd met de vraag om samenwerking. Batavus besloot op de uitnodiging in te gaan en leverancier te worden van de bouwstenen voor dit ontwerp; fietsframes.

 

De kiosk is een bekroning voor de tweedehands fiets. Dit ontwerp heeft alles te maken met Heerenveen, Batavus en de uitbater van de kiosk; de fietsenmakers die al 30 jaar op dit plein een representatie zijn van de 100-jarige fietsindustrie in Heerenveen."

Service:
Logo design
Webdesign

Klant:

0201 Consultancy

Jaar:

vanaf 2023

Digital Design:
Merk- en marketingmagie

Industrie: 

Interim Management

bottom of page