top of page

0201 consultancy

Klant

0201 consultancy

Jaar

2022

Categorie

Consultancy &

Interim Management

Services

Logo design

Informatie

Digital design

Logo

0201 is een consultancy bureau die als operating partner of als interim manager adviseert. Ik mocht het logo ontwerpen.

 

Het logo symboliseert met name de krachtige groei die dit bureau nastreeft en dat wordt door de kleurkeuze en lijndikte ook nog eens versterkt. 

"Je wilt als organisatie groeien, je ambitie verwezenlijken, de missie vormgeven in de praktijk.

 

Dit doen we met een gedragen visie. De visie uitdragen, vertalen naar alle betrokkenen van de organisatie, medewerkers enthousiasmeren en meenemen in het (verander)proces zijn voor ons vanzelfsprekendheden in ons werk.

 

We hebben ruime ervaring met het ontwerpen, initiëren, uitdragen en versterken van heldere visies.

Zoals al gezegd: heldere, ondubbelzinnige visies zullen procesverbeteringen en proces optimalisaties mogelijk maken.

 

Bij visieontwikkeling helpen een paar ‘nieuwe’ ervaren ogen goed: onze ervaring maakt dat we snel kansen, mogelijkheden en perspectief voor een organisatie zien." 

 

Win de Groot 

0201 consultancy

bottom of page